Den blandade kompotten

Att röra på sig är på många sätt en del av människans natur. Ur ett evolutionärt perspektiv har det här varit helt avgörande för vår fortsatta överlevnad. Människan har därigenom funnit nya platser att hitta mat på samt undvikit faror som medfört att hens gener har kunnat föras vidare. Det går även att se ur en fysisk synvinkel där vi faktiskt är skapta för att röra på oss snarare än att sitta framför en skärm minst åtta timmar per dag.

Nöje och nytta

Resor är i grunden ett positivt förknippat begrepp som i sin renaste form skjuter tankarna mot varmare breddgrader. Hänsyn behöver trots allt tas till att det även kan handla om situationer där människor genom hot, våld eller tvång har behövt lämna sina hem för en färd mot ett ovisst mål. Det är också just detta som gör begreppet så tvetydigt och svårt att ge en entydig definition på.

En resa kan både handla om den lilla trippen till affären och den långa färden till andra sidan jordklotet. I grund och botten handlar det om en förflyttning med ett mål. Detta kan också uppenbara sig under tiden färden pågår. En resa kan genomföras på en mängd olika sätt. Förflyttningen kan äga rum genom gång, cykling, bil, tåg, buss, flyg etc. Den gemensamma nämnaren ligger i att den skapar uttryck för diverse tankar, känslor och reflektioner. Uttrycket att vara på resande fot är ett talande exempel för att resenären befinner sig i en kontext som skiljer sig åt från exempelvis hemmets ramar. Resor kan när de visar sig från sin bästa sida skapa den där goda känslan av total frihet där vardagens aspekter stängs ute. Samtidigt är det alltid skönt att komma hem igen för att exempelvis utnyttja Rörfokus nya duschväggar vilka skapar den där välbehövligt rena känslan efter resan.

En evig följeslagare

Det kan finnas ett flertal anledningar till att en resa genomförs. Som tidigare nämnts kan det röra sig om negativt förknippade omständigheter såsom krig eller konflikter. Det kan i sin tur ligga till grund för såväl förtryck som tyranni där den ständigt orättvisa och ovissa planeten visar sig från sin sämsta sida. Det kan även handla om nöjen, upplevelser eller att bara komma bort ett tag.

I takt med det senaste decenniets revolutionerande digitalisering har resandet tagit fart och nått aldrig tidigare anade höjder. Resandet visar trots allt att vi lever kvar i den fysiska världen vilken aldrig kan ersättas av något digitalt dito.